Lunch Packing Made Easy: Geheime hacks om zonder veel gedoe een heerlijk lunchpakket te maken!

Lunch Packing Made Easy: Geheime hacks om zonder veel gedoe een heerlijk lunchpakket te maken!

Ontdek de geheime lunchbox hacks van @funkytartines. Of je nu nieuw bent bij het maken van lunchboxes of je hebt tips nodig om deze taak gemakkelijker te maken, in deze blog deelt Noëmie van @funkytartines haar beste trucjes om aantrekkelijke lunchboxes te maken. Gemakkelijk om te maken voor jou en leuk om te eten voor je kinderen!

English version see below - Version française voir ci-dessous

 

Geheime hacks voor het moeiteloos klaarmaken van smakelijke en aantrekkelijke brooddozen. Door Noëmie van @funkytartines

Of je nu nieuw bent bij het maken van lunchboxes of je hebt tips nodig om deze taak gemakkelijker te maken, in deze blog ontdek je mijn beste trucs om lunchboxes te maken die gemakkelijk zijn voor jou en leuk om te eten voor je kinderen!

 

 

Snel en eenvoudig lunchboxen maken voor ouders

→ Haal de juiste tools in huis: Zoals voor elke technische taak, is het hebben van het juiste gereedschap essentieel.

 

· Een goede brooddoos met lekvrije vakken
Als er maar één ding is waar je dit schooljaar in moet investeren, dan is het dit wel! Degelijke lunchboxen kan je verkrijgen in BPA-vrij plastic of in roestvrij staal. Bepaalde roestvrijstalen modellen zijn echter niet lekvrij, maar worden wel geleverd met lekvrije compartimenten.

 

· Siliconen vormpjes om voedsel te scheiden
Ze beschermen niet alleen het voedsel tijdens het transport, maar laten je ook toe om verschillende elementen in één lunchbox te verpakken. Bovendien voegen ze kleur en plezier toe aan de lunchbox.

 

· Een goed schilmesje of uitstekers
Een goed schilmesje is alles wat je nodig hebt om binnen enkele seconden een beetje plezier toe te voegen aan de lunch. Als je wat meer wilt investeren, zijn thema-uitstekers (boterham- of groenteuitstekers) leuk en gemakkelijk te gebruiken. Ik woon in België en gebruik graag een kartelmes om elke groente of fruit eruit te laten zien als frietjes!

 

· Prikkertjes
Deze zijn absoluut optioneel, maar geloof me, kinderen zijn helemaal weg van die kleine dierenvorkjes en gekke oogjes. Om een ​​vreemde reden verliezen ze veel dingen op school, maar de prikkertjes komen altijd terug!

 

→ Maak een lijst met eenvoudige lunchbox-vriendelijke recepten
Op zoek naar inspiratie? Je vindt er een aantal op mijn Instagram account (hartige muffin, pizzatoast, pizzapita, miniquiches…). Deze kunnen meestal van tevoren worden gemaakt en gemakkelijk worden ingevroren.

 

→ Lunchbox boodschappen
Maak een lijst van de verschillende voedselgroepen die je nodig hebt om de brooddoos voor je kinderen te maken.
Kies voor voedsel dat verpakt en vervoerd kan worden zonder te beschadigen. Bepaalde zachte bessen moeten bijvoorbeeld in een fruitsalade of in yoghurt worden verwerkt om te voorkomen dat ze tegen de lunch in een smoothie veranderen!

 

→ Mealprep groenten en fruit
Neem na het aanvullen van je koelkast even de tijd om fruit en groenten te wassen en op de juiste manier in je koelkast te bewaren. Dit bespaart je heel wat tijd in de week.

 

→ Restjes? Ideaal voor de lunchbox!
Dit is mijn favoriete hack. Zorg ervoor dat je tijdens het avondeten één of twee extra porties kookt, zodat je de restjes voor de volgende dag kunt inpakken!

 

 

Een plezierige lunchervaring voor kinderen

Het is een feit, schoollunchpauzes zijn kort en kinderen raken snel afgeleid. Het is ook een feit dat we allemaal eerst met onze ogen eten. Proberen om de lunch voor kinderen aantrekkelijk en soms zelfs spannend te maken, is dus altijd een goed idee!

Hier zijn een enkele manieren om dit te doen:

 

Maak hapklare lunches
Kleine hapjes zijn makkelijk in te pakken en makkelijk op te eten. Bovendien zijn ze superleuk! Houden we niet allemaal van tapas of amuses?

 

→ Kleurrijke lunches
Verpak kleurrijk fruit en groenten! Bonus: hoe meer kleur, hoe voedzamer de lunch zal zijn. Regenbooglunches zijn altijd een hit!

 

→ Maak het leuk (thema of niet) met behulp van uitstekers en/of voedselprikkers
Als je 's avonds (of ‘s ochtends) een paar minuten extra hebt, pak dan een brood- of koekjesuitsteker en maak een originele sandwich. Gebruik ook prikkertjes als je kind oud genoeg is. Wil je nog een stapje verder gaan? Probeer dan eens een themalunchbox te maken! Op mijn Instagram account @funkytartines vind je genoeg inspiratie.

 

→ Maak het interactief
Een tacobar, een make your own pizza lunch of een make your own sandwich is zo leuk! Verpak alle elementen apart in je bento-lunchbox en laat je kinderen genieten van het samenstellen van hun lunch op school.

 

→ Ga voor een warme lunch
Er zijn dagen waarop een warme lunch voor jou gemakkelijker is en perfect voor je kinderen. Verwarm je thermoskan minimaal 5 minuten voor met kokend water. Verwarm ondertussen je eten in een pannetje. Vermijd het gebruik van de magnetron omdat het voedsel dan niet zo warm blijft. Als het eten gloeiend heet is, leeg je de thermoskan en vul je de pot met je eten. Hoe meer vloeistof (saus, room) er is, hoe warmer de lunch blijft.

 

 

Mijn laatste advies is om kinderen zoveel mogelijk bij het proces te betrekken! Ik heb niet altijd tijd om het te doen, maar als ik het doe, is het zo lonend om te zien hoe mijn kinderen het leuk vinden om de regie te hebben over hun lunch.

 

Hier zijn enkele dingen die je met je kinderen kan doen:

 

- Bespreek met hen het menu van hun volgende lunch door de verschillende voedselgroepen te doorlopen
- Laat ze bepaalde items of hun hele brooddoos inpakken
- Laat ze de brooddoos versieren als ze dat leuk vinden

 

Op instagram @funkytartines en tiktok en @flingo_webshop vind je genoeg inspiratie (recepten en thema's) voor je lunchbox.

 

Veel plezier bij het maken van je lunchboxes!
Noëmie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lunch Packing Made Easy: Secrets hacks to a Tasty and Hassle-Free lunch packing !
By Noëmie from @funkytartines

Whether you are new to lunch packing or you need tips to make this task easier, discover my best tricks to make lunch packing easy for you and fun to eat for your kids!

 

 

Easy Lunch packing for parents

Equip yourself with proper tools: As for any technical task, having the right tools is key.

 

· A good lunchbox with leakproof compartments
If there is only one thing you should invest in for the school year, it’s this! You can get one in BPA free plastic or in stainless steel. Certain stainless steel models are not leakproof but they come with leak proof compartments.

 

· Silicon cups to separate food
Not only they protect the food during transport, they allow you to pack various elements in one container, but they also add fun and color to the lunchbox.

 

· Good Paring knife or Cutters
A good paring knife is all it takes to add a little bit of fun in seconds. If you want to invest a bit more, themed cutters (sandwich or veggies cutters) are fun and easy to use . Living in Belgium I love using a crinkle knife to make any veggie or fruit looking like fries!

 

· Food picks
this one is absolutely optional but believe me kids are absolutely crazy about those little animal forks and googly eyes. For an odd reason, they lose many things at school but the food picks always come back!

 

Make a list of easy lunchbox friendly recipes
You can find some on my instagram account (savoury muffin, pizza toast, pizza pita, mini quiches…). Those can usually be made in advance and easily frozen.

 

Lunchbox grocery shopping
Make a list of the various food groups that you will need to make your kids lunchboxes.
Make sure it’s food that can be packed and transported without being damaged. Certain soft berries for instance will need to be included in a fruit salad or in yogurt to avoid turning into a smoothie before lunchtime!

 

Meal prep veggies and fruits
Take some time after you restock your fridge to wash fruit and veggies and to store them properly in your fridge. This will save you some time during the week.

 

Pack leftovers
This is my favorite hack. Make sure to cook one or 2 additional portions at dinner so you can pack the leftovers for the following day!

 

 

An Enjoyable lunch time experience for kids

It’s a fact, school lunch breaks are short and kids get distracted easily. It’s also a fact, we all eat with our eyes first. So trying to make kids lunch appealing and sometimes exciting is always a good idea!

Here are a few ways to do it:

 

Make Bite size lunches
Small bites are easy to grab and easy to eat. Also they are fun! Don’t we all love tapas or amuse bouches?

 

→ Colourful lunches
Pack colourful fruits and veggies! Bonus: the more color, the more nutritious the lunch will be. Rainbow lunches are always a hit!

 

→ Make it fun (themed or not, using cutters and /or food picks)
If you have an extra couple of minutes in the evening (or morning), grab a cookie cutter and make a fun sandwich. Use food picks if your child is old enough. If you want to go the extra mile you can even try to make a themed lunch! You’ll find plenty of inspiration on my instagram account @funkytartines.

 

→ Make it interactive
A tacos bar, a make your own pizza lunch or a make your own sandwich is so much fun! Pack all elements separately in your bento lunchbox and let you kiddos enjoy assembling their lunch at school.

 

→ Make it hot
There are days where a hot lunch is easier for you and perfect for your kids. Preheat your thermos jar with boiling water for at least 5 minutes. In the meantime, heat up your food in a pot. Avoid using the microwave because the food won’t stay as warm. When the food is burning hot, empty the thermos and fill your jar with your food. The more liquid (sauce, cream) there is, the hotter the lunch will stay.

 

 

My last piece of advice is to involve kids in the process! I don’t always have time to do it but when I do it’s so rewarding to see how my kids enjoy being in charge of their lunch.

 

Here are few things you can do with your kids:

 

- Discuss with them the menu of their next lunch by going through the various food groups
- Let them pack certain items or their entire lunchbox
- Let them decorate the lunchbox if they find it fun

 

You’ll find plenty of inspiration (recipes and themes) for your lunch box @funkytartines on instagram and tiktok as well @fingo_webshop.

 

Happy lunch packing!
Noëmie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Les secrets de la préparation facile et rapide d’une boite à tartines savoureuse et attrayante ! Par Noëmie de @funkytartines

Tes enfants vont manger aux repas tartines à la rentrée ? Ou tu as juste besoin de conseils pour te faciliter la tâche ? voici mes meilleures astuces pour rendre la préparation des boites à tartines facile pour toi et les repas attrayants pour tes enfants !

 

 

Une préparation facile et rapide

→ Équipe-toi ! Comme pour toute tâche technique, il est essentiel d'avoir les bons outils.

 

· Une bonne lunchbox avec des compartiments hermétiques
S'il n'y a qu'une seule chose dans laquelle tu dois investir pour l'année scolaire, côté repas, c'est une bonne lunch box à compartiments hermétiques ! Tu ne le regretteras pas. Il y en a en plastique sans BPA ou en inox. Certains modèles en inox ne sont pas complètement étanches mais ces lunch boxes sont livrées avec des petits contenants hermétiques.

 

· Des coupelles en silicone pour séparer les aliments
Les coupelles protègent les aliments pendant le transport de la boîte à tartines de la maison à l’école, elles permettent d’emporter plusieurs aliments dans un seul contenant, elles évitent que certains aliments se touchent et elles ajoutent de la couleur et de la gaieté au repas.

 

· Un bon petit couteau et quelques emportes pièces
Un bon couteau d'office est tout ce qu'il faut pour ajouter une touche de fantaisie au repas en quelques secondes pour couper les fruits ou les légumes en zig zag par exemple. Si tu souhaites investir un peu plus et que ça t’amuse, les emporte-pièces à thème - coupe sandwiches ou emporte-pièces à légumes- sont amusants et faciles à utiliser. Vivant en Belgique, j'adore utiliser un couteau cranté pour couper les légumes ou les fruits en forme de frites !

 

· Piques de décoration
Elles font fureur au Japon et sont absolument facultatives, mais croie-moi, les enfants sont absolument fous de ces petites fourchettes en forme d’animaux et des petits yeux plantés sur les fruits ou les légumes. Pour une raison qui m’échappe, mes enfants perdent beaucoup de choses à l'école mais les petites piques reviennent toujours !

 

→ Fais une liste de recettes faciles pour la boite à tartines
Tu peux en trouver des dizaines sur mon compte instagram : muffin salé, pizza toast, pizza pita, mini quiches, feuilletés en tous genres…. Ces recettes peuvent généralement être préparées à l'avance et et le resultat peut être congelé. 

 

→ Les courses pour la boîte à tartines

Fais une liste des différents groupes d'aliments dont tu auras besoin pour préparer la boite à tartines de tes enfants.

Préfère les aliments qui peuvent être emballés et transportés sans risque. Certains fruits un peu fragiles comme les framboises par exemple devront être incorporés dans une salade de fruits ou dans un yaourt pour éviter de se transformer en smoothie avant le repas !

 

→ Prépare les fruits et les légumes et fruits
Quand les courses sont faites, prend le temps de laver les fruits et légumes avec un peu de bicarbonate de soude ou de vinaigre dilué dans de l'eau. Cela permettra de les conserver plus longtemps au réfrigérateur et cela te fera aussi gagner du temps pendant la semaine.

 

→ Utilise les restes
C'est mon astuce préférée. Cuisine toujours une ou 2 portions supplémentaires lorsque tu prépares tes repas afin de pouvoir mettre les restes dans la boite à tartines le lendemain. Les restes peuvent être mangés soit chauds dans un thermos soit à température ambiante.

 

 

Une expérience agréable pour les enfants

C’est une réalité, les pauses repas à l'école sont souvent courtes et les enfants sont facilement distraits. C'est aussi une réalité, nous mangeons tous d'abord avec nos yeux. C’est pour ça que je fais partie de ceux qui pensent qu’essayer de rendre le repas des enfants attrayant et parfois amusant est toujours une bonne idée !

Voici quelques façons de le faire :

 

Prépare des petites portions
Les petites bouchées sont faciles à saisir et faciles à manger et c’est aussi bien plus amusant! Tu as déjà vu des enfants bouder l'apéro ?

 

→ Ajoute de la couleur avec des fruits et légumes colorés.
Bonus : plus il y a de couleur, plus le repas sera nutritif. Les repas aux couleurs de l’arc-en-ciel sont toujours un succès !

 

→ Amuse-toi (thème, emporte-pièces, piques de déco)
Si tu as quelques minutes de plus le soir (ou le matin), prends un emporte-pièce ou ajoute une petite fourchette en forme d’animal. Si le coeur t’en dit tu peux même essayer de préparer un repas à thème ! Tu trouveras plein d’idées sur mon compte instagram.

 

→ Prépare un repas inter-actif
Pour les plus grands, un bar à tacos, une pizza ou un sandwich à faire soi-même, c'est génial ! Met tous les éléments séparément dans la boîte à tartines et laisse ton enfant s'amuser à assembler son repas à l'école. Succès garanti !

 

→ Prépare un repas chaud
Il y a des jours où un repas chaud est plus facile pour toi et ce sera parfait pour tes enfants. Préchauffe ton thermos en y versant de l'eau bouillante que tu laisseras pendant au moins 5 minutes. Pendant ce temps, réchauffe tes aliments dans une casserole. Évite le micro-ondes car les aliments ne resteront pas aussi chauds. Lorsque les aliments sont brûlants, vide le thermos et remplis ton thermos avec ta préparation. Plus il y a de liquide (sauce, crème), plus le repas restera chaud.

 

 

Mon dernier conseil, et certainement le plus important, est d'impliquer les enfants dans le processus de préparation du repas ! Je n'ai pas toujours le temps de le faire, mais quand je le fais, c'est tellement gratifiant de voir à quel point mes enfants aiment prendre en charge la préparation de leur repas.

 

Voici plusieurs choses faciles que tu peux faire avec tes enfants :

 

- Discute avec eux du menu et de la composition de leur boite en passant en revue les différents groupes alimentaires
- Laisse-les préparer certains parties ou toute leur boite à tartines
- S'ils en ont envie

 

Tu trouveras toute l’inspiration qu’il te faut pour la boite à tartines sur instagram et tiktok sur le compte @funkytartines ainsi que @fingo_webshop.

 

Bon appétit !

Noëmie

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Verzending binnen 1 à 3 werkdagen. Gratis verzending in België vanaf €75. Verbergen